- thể hiện được các quy định, tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật trong lắp đặt thiết bị lạnh;

- diễn tả được quy đệ trình lắp đặt cụm máy nén cho các hệ thống máy bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

Xem >>> Máy lạnh Nagakawa

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập mưu hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, công cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt cụm máy nén;

- tả được những hiện tượng, căn do và cách thẩm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt cụm máy nén;

- diễn đạt được quy đệ lắp đặt thiết bị luận bàn nhiệt và van tiết lưu cho các hệ thống máy đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để đồ mưu hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, công cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt thiết bị bàn bạc nhiệt và van tiết lưu;

- trình diễn.# được những hiện tượng, duyên do và cách soát, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt thiết bị đàm đạo nhiệt và van tiết lưu;

- bộc lộ được quy đệ lắp đặt hệ thống đường ống đảm bảo an toàn, đúng đề nghị kỹ thuật;

- biểu hiện được nguyên lý làm việc của hệ thống điện động lực, điều khiển;

- biểu thị được nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, điều khiển, chỉ báo, an toàn;

- mô tả được quy đệ trình lắp đặt hệ thống điện cho hệ thống lạnh bảo đảm an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;Xem >>> http://maylanhgiasi.com/thi-cong-lap-dat-may-lanh-tran/

- phân tách được các bản vẽ lắp đặt, từ đó đồ mưu hoạch, biện pháp thi công và dự tính thiết bị, nhân công, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho lắp đặt hệ thống điện;

- biểu đạt được những hiện tượng, nguyên cớ và cách rà soát, khắc phục sai hỏng thường gặp trong quá đệ lắp đặt hệ thống điện;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị hệ thống lạnh;

- mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc các thiết bị đo, thẩm tra;

- diễn tả được phương pháp đo kiểm các thông số kỹ thuật;

- bộc lộ được quy Trình hút chân không, nạp gas, vận hành hệ thống lạnh đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;

- phân tách được các thông số đo lường, lập được kế hoạch, dự trù thiết bị, nhân lực, công cụ, vật tư, bảo hộ lao động… phục vụ cho việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- mô tả được những hiện tượng, nguyên cớ và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong quá Trình thực hành việc hiệu chỉnh, bàn giao hệ thống lạnh;

- diễn đạt được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh, hệ thống điện;

- miêu tả được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị của hệ thống lạnh, điện: máy nén, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị điện, thiết bị phụ, thiết bị bảo vệ, điều khiển, an toàn;

- biểu lộ được quy Trình bảo trì các thiết bị và hệ thống đường ống của hệ thống lạnh: thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ; đường ống gió, đường ống dẫn nước, hệ thống điện và các thiết bị phụ;

- tả được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Xem thêm >>> đại lý máy lạnh