Khái niệm hoàn công là gì? Trình tự, thủ tục hoàn công nhà ra sao? Mua nhà chưa bao giờ là điều dễ dàng và việc làm thủ tục pháp lý khi mua nhà cũng vậy? Nếu bạn đang gặp rắc rối trong vấn đề hoàn công thì bài viết sau đây mà Nhà Lộc Phát gửi đến bạn chắc chắn không muốn bỏ qua.

Định nghĩa hoàn công là gì?

Hoàn công là gì? Hoàn công xây dựng hay hoàn công nhà là thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng nhà cửa nhằm xác nhận sự hiện của các bên bao gồm bên thi công và bên đầu tư xây dựng đã hoàn thành công trình thi công. Hoàn công còn mang ý nghĩa là điều kiện để bạn được cấp đổi lại sổ hồng trong đó đã thể hiện những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi đã thi công.


Trình tự của việc hoàn công là gì?

Nhà Lộc Phát sẽ gửi đến bạn trình tự của thủ tục hoàn công như sau. Ở Việt Nam theo quy định của Luật xây dựng quy định nghiệm thu, bàn giao xây dựng công trình phải nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thực tế. Riêng các bộ phận bị che khuất của công trình phải nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo.

Nhà thầu thi công có trách nhiệm hoàn thành công trình, dọn dẹp, vệ sinh, lập bản vẽ chuẩn bị hoàn công và bàn giao công trình. Chủ đầu tư có trách nhiệm nghiệm thu, tiếp nhận công trình xây dựng. Người tham gia nghiệm thu, bàn giao phải chịu trách nhiệm về sản phẩm do mình tiếp nhận trong quá trình thi công và bàn giao.