Bộ ấm chén vung lõm bọc đồng - vẽ trúc lâm thất hiền https://gomsubattrangonline.com/am-c...that-hien.html với hình tượng 7 ẩn sỹ thiền tu đang trao đổi các kiến thức bên 1 rừng trúc thanh nhã được hiện lên sinh động bởi bàn tay vẽ của các nghệ nhân làng Bát Tràng.Bộ ấm chén vung lõm bọc đồng - vẽ trúc lâm thất hiền với thương hiệu gốm sứ bát tràng có thể dùng như món quà tặng có ý nghĩa.

Sản phẩm bao gồm đủ 14 món đi kèm trọn bộ cho người chơi.

- 1 ấm

- 6 chén

- 7 đĩa kê

Ngoài ra, trên mỗi mặt miệng của ấm và cốc đều được bọc đồng tạo lên sự cao cấp cho mẫu sản phẩm này.