• lữ hành quốc tế:

>>>> giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế | giấy phép kinh doanh lữ hành
+ Đơn đề xuất theo mẫu
+ phiên bản sao giấy chứng thực đăng ký kinh doanh
+ bạn dạng gốc giấy chứng thực ký quỹ
+ bạn dạng sao bằng cao đẳng trở lên chuyên ngành lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành dư lịch quốc tế của người phụ trách
+ Quyết định bổ nhậm hoặc hiệp đồng với người đảm nhận kinh doanh dịch vụ lữ khách quốc tế
  • lữ khách nội địa:

+ Đơn đề xuất theo mẫu
+ phiên bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
+ phiên bản gốc giấy chứng nhận ký quỹ
+ bạn dạng sao với trung cấp trở lên chuyên ngành lữ khách hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành dư lịch nội địa của người đảm đang
+ Quyết định bổ dụng hoặc giao kèo bằng người cáng đáng kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế