Công tác thu hồi đất, bồi thường, tương hỗ, tái an cư các dự án thu hồi đất đang gặp nhiều vất vả, tiêu giảm như giai đoạn bồi thường, hỗ trợ, tái an cư và chuyển nhượng bàn giao mặt phẳng của phần lớn các Dự Án BĐS còn chậm...

Dự Án BĐS tái định cư 38ha P Tân Thới Nhất, Q12 “dây dưa” hơn 15 năm vẫn chưa xong công tác bồi thường
Báo SGGP ra ngày 5-1, có bài “Chưa định cư với tái định cư” phản ánh công tác tái an cư còn những bất cập khiến cư dân chưa yên tâm với cuộc sống tại nơi ở mới. Ngày 12-1 vừa đây, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đã ký kết ban hành thông tư số 17-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành quản lý Chính phủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư các dự án Bất Động Sản có thu hồi đất, góp phần không chuyển biến tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM quy trình tiến độ 2018 - 2020.
>>> Xem thêm Mua bán nhà Quận 8-tại sao nên chọn Diamond Lotus
Còn nhiều khó khăn vất vả
Theo nhìn nhận và đánh giá của Thành ủy, qua 20 năm xúc tiến Nghị quyết 18/NQ-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác quy hoạch, đền bù khi thu hồi đất và bố trí tái định cư trên địa bàn TP, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đã có được nhiều kết quả lành mạnh và tích cực, hiệu quả quản lý điều hành nhà nước về đất đai được tăng cường, góp phần góp vốn đầu tư nâng tầm phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của Thành Phố.
mặc dù thế, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thu hồi đất đang gặp nhiều khó khăn, hạn chế như giai đoạn bồi thường, tương hỗ, tái định cư và chuyển giao mặt phẳng của phần lớn các dự án Bất Động Sản còn chậm; trong thực hiện tái định cư, sự việc bảo vệ nơi ở mới cho người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ nhìn chung vẫn chưa thực thi tốt; cơ chế quản lý về tài chính và đầu tư chưa đồng Sở để cung cấp yêu cầu; có sự độc đáo trong bồi thường, tương hỗ, tái an cư giữa dự án có vốn góp vốn đầu tư từ chi phí Chính phủ và vốn của tư nhân; việc phát triển, quỹ chung cư, đất ở tái an cư chưa cung cấp đề xuất công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, tương hỗ, tái an cư chưa đầy đủ phải bổ trợ, điều chỉnh nhiều lần gây vất vả rất lớn trong tổ chức thực hiện.
hiện trạng khiếu nại, tố cáo liên quan vẫn diễn biến phức tạp; một số cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương còn để xảy ra hiện trạng sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý Chính phủ về đất đai và bồi thường, tương hỗ, tái an cư gây thiệt hại cho Chính phủ và nhân dân, tác động đến vai trò, uy tín của các cấp ủy đảng.
lý do đa số là vì những mâu thuẫn, bất cập phát sinh liên quan tới sự việc tiến hành các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, tái định cư dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện; có nơi buông lỏng vai trò lãnh đạo cấp ủy, trách nhiệm quản lý và điều hành về đất đai…chưa minh bạch, công khai tổ chức triển khai thực hiện; chưa giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, có nhiều dư luận, đơn thư khiếu nại trong lĩnh vực đất đai…
Để tăng cường lãnh đạo nâng cao giá trị thực thi, hiệu quả điều hành và quản lý Chính phủ trong công tác bồi thường tương hỗ, tái an cư các dự án Bất Động Sản có thu hồi đất góp phần không chuyển biến tình hình chính trị - xã hội - kinh tế trên địa bàn TP quy trình tiến độ 2018 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy kiến nghị công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái an cư là sự tổng hợp quản lý trên cơ Sở phối hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý và điều hành Chính phủ trên nhiều lĩnh vực khác nhau như góp vốn đầu tư - tài chính - thiết kế xây dựng - đất đai...
đây chính là nhiệm vụ trung tâm trước mắt và lâu dài của mạng lưới hệ thống chính trị từ TP đến cơ Bộ. Phấn đấu trong thời điểm 2018 hoàn thành công xuất sắc tác bồi thường, tương hỗ, tái an cư và thu hồi đất các dự án có phương án bồi thường, tương hỗ, tái định cư phê duyệt trước thời gian ngày 1-7-2014 và triển khai xong chuyển nhượng bàn giao mặt phẳng đúng quy trình tiến độ đối với các dự án Bất Động Sản bồi thường, tương hỗ, tái an cư phê duyệt theo Luật Đất đai 2013; tập trung chuyên sâu hoàn thành sớm công tác bồi thường, tương hỗ, tái an cư các dự án Bất Động Sản.
công trình trọng điểm, cấp bách thuộc 7 chương trình đột phá của TP Hồ Chí Minh. Thanh tra rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc kiến nghị với cơ quan chỉ đạo của chính phủ, Sở ngành Trung ương, giải quyết và khắc phục những bất cập, mâu thuẫn trong những quy định pháp luật tương quan theo phía thiết thực, hiệu quả phù hợp với đầu tư và quy hoạch chung, quy hoạch phát triển đô thành và tình hình thực tiễn của Thành Phố.
>>> Xem thêm Mua bán nhà Quận 5 Ở Đâu Tốt Nhất?
Tạo cơ chế vốn và đầu tư
Về cơ chế vốn và đầu tư, chỉ trình HĐND Thành Phố xem xét chấp thuận thông qua mục Dự Án BĐS có thu hồi đất với các Dự Án BĐS đạt đề xuất về tính hợp lý và khả năng thực thi trong việc sẵn sàng, cân đối được 6 điều kiện kèm theo phải bảo đảm trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi nhà nước thu hồi đất.
Sử dụng vốn Chính phủ và huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp để bồi thường tương hỗ tái định cư triển khai dự án; tạo quỹ đất sạch sẵn sàng mặt bằng triển khai dự án Bất Động Sản, đặc biệt là các dự án Bất Động Sản trọng yếu, cấp bách thuộc 7 chương trình đột phá của thành phố; các dự án Bất Động Sản đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án Bất Động Sản đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn lực cho Thành Phố. Các dự án Bất Động Sản có quy mô sử dụng đất lớn, dự án công trình theo tuyến, cân nhắc tách và phê duyệt phần bồi thường, tương hỗ, tái định cư thành tiểu dự án Bất Động Sản để tiến hành trước công tác bồi thường, tương hỗ, tái định cư và bàn giao mặt bằng trước lúc tổ chức triển khai xúc tiến khởi công.
thực thi ứng vốn từ Quỹ nâng tầm phát triển đất Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc Công Ty góp vốn đầu tư Tài chính nhà nước (HFIC) để xúc tiến bồi thường, tương hỗ, tái an cư theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch sau đó đấu thầu lựa chọn CĐT hoặc bán đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn.
Khi bán đấu giá quyền sử dụng đất, có cơ chế tài chính linh hoạt để sử dụng một phần tiền thu được tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất bán đấu giá. Khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của cư dân trước lúc góp vốn đầu tư các dự án có thu hồi đất, Từ đó có chính sách khích lệ người dân đăng ký nhận bồi thường, hỗ trợ bằng tiền để tự lo tái an cư theo phương thức tự nguyện và đặt hàng các DN xây nhà ở TM, nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn căn hộ phục vụ nhu yếu tái an cư.