Các Cách Dịch Thuật Tiếng Anh haytrung tâm dịch thuật
trung tâm dịch thuật

Cách dịch thuật tiếng Anh Hiệu Quả là những vấn đề được nhiều người tìm hiểu đến. Bằng cách nào để lựa chọn phương pháp dịch thuật tiếng Anh phù hợp đây? Trước khi nhận tài liệu dịch tiếng Anh, các đơn vị dịch thuật thường hỏi yêu cầu của khách đối với bản dịch như thế nào? Sau đó, dựa trên yêu cầu đối với bản dịch, công ty dịch thuật sẽ xem xét và chọn lựa cách dịch thuật tiếng Anh cho các tài liệu sao cho hợp lý và phù hợp nhất. Vậy những phương pháp dịch thuật đó bao gồm những cách nào? Dưới đây là những cách dịch thuật tiếng Anh hiệu quả.
Dịch từ đối từ
giá dịch thuật công chứng

Là phương pháp dịch trực tiếp từng từ từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ đích, trật từ của các từ nằm trong bản dịch sẽ được giữ nguyên như bản gốc, từ được dịch theo nghĩa đơn giản nhất, không gắn liền với ngữ cảnh.

Tuy nhiên, phương pháp này có vẻ sẽ không phù hợp cho lắm cho những văn bản, tài liệu hướng dẫn. Bởi nếu áp dụng phương pháp dịch thuật tiếng Anh này vào bản dịch, người đọc sẽ không hiểu bất cứ thứ gì cả.
Dịch nguyên văn

phương pháp dịch thuật này có nghĩa là cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ gốc sẽ được chuyển sang cấu trúc gần nhất của ngôn ngữ đích. Nhưng từ vựng sẽ được dịch thuật riêng lẻ bằng nghĩa gần gũi nhất, không gắn liền với ngữ cảnh.
Dịch trung thành

Đây là phương pháp dịch thuật người dịch cố gắng để tạo ra nghĩa văn cảnh một cách chính xác nhất trong phạm vi giới hạn câu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ đích.
Dịch ngữ nghĩa

Đây là cách dịch thuật tiếng Anh nhằm hướng đến người đọc. Bản dịch sẽ chưa đầy đủ nội dung và ý nghĩa của bản gốc, đồng thời tạo ra giá trị thẩm mỹ của bản gốc.

Dịch thông báo
Với cách này, người dịch sẽ cố gắng để dịch chính xác ý nghĩa của văn cảnh ở nội dung gốc, nhằm tạo ra một bản dịch có nội dung và hình thức dễ nhìn và làm cho người đọc dễ hiểu hơn.

Phỏng dịch
Đây là cách dịch thuật tiếng Anh tự do nhất. Trong cách này, người dịch chỉ giữ lại chủ đề, nhân vật và kịch bản như bản gốc. Còn khi chuyên sang bản dịch, văn hóa của ngôn ngữ đích sẽ được chuyển đổi hoàn toàn sang văn hóa của ngôn ngữ đó. Đây là phương pháp được sử dụng để dịch thơ, kịch.

Dịch tự do
Đối với phương pháp dịch thuật tiếng Anh này, người dịch sẽ hoàn toàn thoát khỏi những ràng buộc về hình thức của ngôn ngữ gốc. Người dịch sẽ dùng ngôn ngữ đích để thể hiện nội dung của ngôn ngữ gốc. Vì vậy, bản dịch thường có xu hướng có phần dài hơn bản gốc.

Dịch thành ngữ
Đây là phương pháp dịch thuật tiếng Anh mà khi dịch, người dịch sẽ có nhiều sáng tạo hơn ở ngôn ngữ đích. Bản dịch sẽ chưa nhiều câu khẩu ngữ và thành ngữ mà bản gốc không có. Với phương pháp dịch thuật này, bản dịch sẽ trở nên tự nhiên hơn với người đọc.
Với những cách dịch thuật tiếng Anh hiệu quả trên đây, người dịch có thể lựa chọn cách dịch sao cho phù hợp với đối tượng người đọc, với những tình huống và ngữ cảnh trong bản gốc để bản dịch phát huy tính giá trị của nó.