1 nghiên cứu về sức khỏe của cộng đồng phụ nữ. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Sandoz Quỹ Nghiên cứu Gerontological và Quỹ Nghiên cứu Sức khỏe Úc Rotary.
Tổng quan chiến dịch nghiên cứu sức khỏe cùng đồng nữ giới từ 65-99 tuổi

cùng đồng đàn bà
MỤC TIÊU:
Để xác định tỷ lệ suy giảm thị lực, cảm giác ngoại vi, sức mạnh cơ bắp chi dưới, thời gian bức xúc, và cân bằng trong 1 quần thể cộng đồng phụ nữ trong độ tuổi từ 65 tuổi trở lên, và để xác định xem những buổi trình diễn suy yếu trong các bài rà soát được hài hòa có ngã.
Thời gian:
Nghiên cứu tiềm năng một năm.
Thành Lập:
Được thực hiện như 1 phần của Randwick Falls và gãy nghiên cứu, tại Sydney, Australia.
THAM GIA:
Bốn trăm mười bốn trong cùng đồng nữ giới tuổi từ 65 đến 99 năm (tuổi trung bình 73,7 năm, SD=6.3) đã được chọn lựa khi không từ cùng đồng; 341 của các đàn bà này được đưa vào nghiên cứu tiền cứu một năm.
Kết quả chính:
Tỷ lệ suy giảm trong đông đảo các xét nghiệm tăng theo tuổi. Trong những năm sau thẩm định, 207 bệnh nhân (60,7%) ko có ngã, 63 đối tượng (18,5%) chỉ giảm một thời gian, và 71 đối tượng (20,8%) giảm trên 2 hoặc rộng rãi lần. Sau lúc kiểm soát về tuổi, phổ thông rơi xuống có can hệ mang độ tương phản tốt nhãn quang và độ nhạy tương phản, cảm giác rung động nghèo và proprioception, giảm mạnh chi dưới, thời gian bức xúc chậm, và thăng bằng khiếm, như được chỉ ra bởi bốn thể nghiệm tác động và hai giải pháp ổn định lâm sàng. Phân tích chức năng biệt thức xác định độ nhạy cảm thị giác tương phản, proprioception ở chi dưới, sức mạnh cơ bốn đầu, thời gian bức xúc, và gây tác động trên (bọt cao su) bề mặt phù hợp mang đôi mắt mở như những biến phân biệt đối xử đáng đề cập giữa các đối tượng người có thương hiệu đa dạng ngã và đối tượng người có thương hiệu ko có ngã hay 1 mùa thu chỉ (Wilks ‘lambda=0,73 ( P <0,001), giáo luật tương quan=0,52). giấy má này được phân loại một bí quyết chuẩn xác 75% những đối tượng thành phổ quát faller hoặc đội ngũ faller nonmultiple.
Kết luận:
những phát hiện này tương trợ kết quả thực hiện trước ngừng thi côngĐây trong làng hưu trí và những thiết lập thiết chế và chỉ ra rằng các trợ hồ sơ kiểm tra trong việc xác định những cộng đồng nữ giới ở tuổi này mang nguy cơ bị té ngã.

View more random threads: