Thủ tục tạm hoãn, cắt giao kèo mạng cáp quang FPT

Nguồn http://fptquangbinh.net/: Sau khi quý vị cài đặt mạng cáp quang FPT chiến thắng sẽ sử dụng dịch vụ internet FPT trong thời gian không giới hạn. Hưởng mọi chế độ và khuyến mại sốc trong toàn thời kì áp dụng cũng như cơ chế bảo hành trong suốt trình tự phát triển áp dụng. Nếu khách hàng gặp mặt sự cố về mạng internet thì viên chức FPT sẽ sang sửa và bảo hành free cho quý vị. Tuy nhiên nếu quý quý vị không có nhu cầu hoặc vì nguyên nhân nào khác không muốn áp dụng dịch vụ cáp quang FPT cần tạm bợ ngưng ( nếu không áp dụng trong thời gian ngắn ) hoặc thanh lý hiệp đồng( không sử dụng trong thời gian dài , không có nhu cầu áp dụng nữa ) . Thủ tục hủy cáp quang fpt
ĐỐI TƯỢNG LÀ DOANH NGHIÊP.

Giám đốc hoặc nhân viên được ủy quyền đại diện cho công ty thiết lập mạng internet FPT có thể lâm thời ngưng áp dụng dịch vụ cáp quang FPT . Khi thanh lý hợp đồng đòi hỏi doanh nghiệp mang theo các giấy má sau:

· Giấy trình bày của tổ chức.

· CMND của người được được giới thiệu và giao kèo.

· Với công ty đứng tên cá nhân để đăng ký hợp đồng cài đặt mạng FPT yêu cầu như sau:

· Chủ hợp đồng ( có chứng minh thư ) hoặc giấy ủy quyền của người đứng tên hiệp đồng.

· Không cần giấy trình bày từ đơn vị.

ĐỐI TƯỢNG LÀ CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH.

· Đối tượng là cá nhân và hộ gia đình thì mang theo những giấy tờ sau:

· Chủ hợp đồng chính mắt thanh lý hợp đồng cài đặt mạng cáp quang FPT kèm theo chứng minh thư ( bản gốc để đối chiếu ) .

· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân khác đòi hỏi ( hợp đồng thiết lập mạng, giấy ủy quyền và bản sao chứng minh thư của chủ hiệp đồng.

Thông tin lâm thời ngưng :

· thời gian lâm thời ngưng : Trong từ 1 tới 06 tháng, sau thời gian trên hợp đồng sẽ bị lưu

· thông báo thanh lý hiệp đồng : thời gian vĩnh viễn, quý vị có nhu cầu sẽ đăng ký thiết lập lại từ đầu.

· Thông tin khác : quý khách vui lòng liên quan Số tổng đài để nhân viên FPT xác định trường hợp chi tiết, có chỉ dẫn chi tiết và trợ giúp quý vị tạm bợ ngưng áp dụng dịch vụ.

Xem thêm: Phí sửa chữa cáp quang fpt