Giống như các ngôn ngữ máy khác , cú pháp và cách khai báo các hàng trong lập trình PHP cũng vậy , tuy nhiên với ngôn ngữ lập trình PHP , hàm được khai báo trong thẻ :Chú ý: khi chị làm việc cách 2 thì cần phải cấu hình short_open_tag=On. Trong trường hợp anh sử dụng sharehosting và muốn ứng dụng web của mình tương thích với các hosting thì phải khai báo theo cách 1. Để PHP Engine có khả năng phiên dịch được file chứa mã nguồn PHP phải được lưu dưới dạng .php thay vì .html
Trong PHP biến không cần phải đinh nghĩa như hằng và biến có xác xuất đổi thay còn hằng thì không. Cách Mệnh danh của biến cũng giống như cách đặt tên của hằng. Biến phân biệt chữ hoa và chữ thường. Tất cả biến trong PHP đều bắt đầu bằng dấu "$". PHP tự động hiểu các kiểu biến phải người làm việc không cần phải khai báo kiểu biến. [/color]

ví dụ :Hằng trong suốt ngôn ngữ lập trình PHP là một giá trị được khai cảnh báo lúc sử dụng , nó được bắt đầu bằng dấu _ nó có xác xuất là chuỗi. Chú ý , hằng trong PHP không được bắt đầu bằng số , như thế là sai. Hằng trong PHP căn bản được định nghĩa bằng hàm define( ). Nó không thay đổi và không được được định nghĩa lại.

Ví dụ:[color=#333333]
Học PHP cơ bản

Có 4 cách cơ bản để truyền biến giữa các trang : truyền biến trong URL , qua session , cookie hoặc với một HTML form.

Bài học đến đây là chấm dứt , hãy gõ những đoạn code giá dụ và thực hiện chúng.