Có những mẫu đồng hồ đeo tay đã phát triển thành huyền thoại, được ghi vào trong lịch sử hình thành và tăng trưởng không chỉ của riêng 1 nhãn hiệu mà toàn bộ ngành công nghiệp đồng hồ tóm lại. Ở...